Klyngeledelse

Klyngesamarbeid gir mer innovasjon og økt lønnsomhet.

Tjeneste

Vi har ledet klynger i over 10 år, først Innovativ Fjellturisme og siden 2008 Innovative Opplevelser. Vi har også bistått Innovasjon Norge med opplæring av nye klyngeledere, sittet i evalueringsutvalg og bidratt med rådgivning for klyngeutvikling også i andre næringer.

Filmen til venstre forklarer klyngesamarbeid i praksis og gir en introduksjon til Norwegian Innovation Clusters-programmet som eies av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

 

Innovative Opplevelser – et svært vellykket klyngesamarbeid

Innovative Opplevelser består nå av 59 virksomheter i Nord-Norge og på Svalbard og har gjennom kunnskap, fokus på opplevelsesbasert verdiskaping, samarbeid med FoU-miljøer og sterke enkeltbedrifter oppnådd svært gode resultater. Det gjelder både lønnsomhet og sesongutvikling.

 

Cluster Management Excellence – Bronze level

Klyngeledelsen for Innovative Opplevelser er sertifisert som European Cluster Excellence Initiative – Bronze level. Mimirs rådgivere har gjennom denne typen oppdrag etablert et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk både med andre klynger, FoU-miljøer, destinasjoner, bedrifter, organisasjoner og fagpersoner.

 

Bedriftsnettverk – et nyttig verktøy

Innovasjon Norges bedriftsnettverksordning har vist seg å være særlig vellykket innen reiseliv. Mimirs rådgivere har lang erfaring med å bistå utviklingen av bedriftsnettverk. Det gjelder både Telemark 2.0, The Conference Coast (Vestfold), «Export Harstad», «Blide Barn» (Vestfold/Telemark) og Opplev Helgeland. Vi har også bidratt med opplæring av andre prosjektledere for bedriftsnettverk, og har utviklet et enkelt «navigasjonsverktøy» for disse.

 

For mer informasjon ta kontakt:

Marie Bergsli, marie@mimir.no, mob: 90 82 77 88

Nærbilde av gruppearbeid med skjema på workshop
Klyngesamling med medlemmer samlet på brygge i allværsjakker