Utredning og analyse

Utredninger basert på faglig fokus og lang erfaring.

Tjeneste

Kunnskapsbasert utvikling

Mimir AS har vært involvert i en rekke større og mindre utredninger, både for offentlige og private aktører. Vår faglige tyngde ligger i forståelsen av reiseliv som et økosystem og dermed også som både nærings- og samfunnsutvikling. Vår ambisjon er å være endringsagenter for reiselivet. Vi bygger våre vurderinger og analyser på lang erfaring, solid research og kunnskap. Samtidig må vi våge å tenke nytt.  

Utredningsoppdragene vi har vært en del av spenner over vidt forskjellig tematikk. Til felles har de at de ser på reiselivets betydning i en større samfunnskontekst.  

Eksempler på arbeid vi har vært involvert i er:  

 • Tilbake til fremtiden. Veien tilbake etter pandemien, og fremtidens reiseliv.  (NordNorsk Reiseliv, 2022)  
 • Kunnskapsgrunnlag i forbindelse med utarbeidelse med Nasjonal reiselivsstrategi 2030 "Sterke inntrykk med små avtrykk" (Innovasjon Norge på oppdag fra Nærings- og fiskeridepartementet, 2021)  
 • Kunnskapsgrunnlag - Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet. (Underleverandør til Asplan Viak, 2022)
 • Mulighetsstudie Spranget – analyse av parkering og pressproblematikk ved Spranget i Rondane nasjonalpark. (Rondane Dovre nasjonalparkstyre, 2017)
 • Konsekvensutredning reiseliv - vern av Hjerkinn skytefelt (Fylkesmannen i Oppland, 2016) 
 • Villrein som reiselivsattraksjon. (Buskerud fylkeskommune, 2012) 
 • Kartlegging av reiselivets kunnskapsbehov i Nord-Norge (Innovasjon Norge/Kommunal- og regionaldepartementet 2012)  
 • Samfunnsmessige konsekvenser av petroleumsvirksomhet ved et akutt utslipp av olje (Oljedirektoratet 2012) 
 • Konsekvensanalyse reiseliv, vannkraftutbygging i Jostedalen (Statkraft 2010)  
 • Konsekvenser for reiseliv av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen
 • Grunnlagsrapport (Asplan Viak / Mimir på oppdrag for Olje- og energidepartementet 2010)

 

FOR MER INFORMASJON TA KONTAKT:

Torill Olsson, torill@mimir.no, mob: 99 56 80 45
Marie Bergsli, marie@mimir.no, mob: 90 82 77 88
Ann-Jorid Pedersen, ann-jorid@mimir.no, mob: 48 11 41 48
Ingrid Solberg Sætre, ingrid@mimir.no, mob: 92 01 04 61
Lena Nøstdahl, lena@mimir.no, mob: 95 21 35 81
Kristin Prøven, kristin@mimir.no, mob: 99 30 88 48
SarahM. Peters, sarah@mimir.no, mob: 98 67 27 82

Adobe Stock
Bilde av lysefjorden ovenfra.
Adobe Stock
Villrein i rosa solnedgang.
Adobe Stock
Bilde av oljeplattform i solnedgang.
Adobe Stock
Bilde av Jostedalsbreen